Warunki realizacji przejazdu

1. Wyjazdy zgodnie z rozkładem jazdy z miejsc podanych na stronie www.jedziemydotaize.pl lub informacji mailowej otrzymanej przed wyjazdem.
2. Na miejsce odjazdu autokarów prosimy przybyć 15 minut przed planowaną godziną wyjazdu.
3. Przyjazd do Taize w niedzielę ok. godz. 12.00. Wyjazd z Taize w niedzielę po modlitwie wieczornej o godz. 21.30
4. Ponadto informujemy, że istnieje możliwość wyjazdu z innego miejsca niż wskazane w rozkładzie jazdy. ( to w przypadku jak korzystamy z połączeń regularnych PKP / Flixbus)
5. W przypadku, gdy zgłosi się w jednej miejscowości w tym samym terminie GRUPA min. 25 osób, to po uprzednim kontakcie z biurem i ustaleniu warunków przewozu nastąpi wyjazd do Taize wg indywidualnych ustaleń.
6. Dodatkowe informacje na temat spotkań można znaleźć na www.taize.fr. Terminy wyjazdów do Taize: (pierwsza data oznacza dzień wyjazdu z Polski [sobota]- druga data dzień powrotu – data wyjazdu do Polski. [niedziela). Terminy wyjazdów podane są na naszej stronie.

Informacja dotycząca osób, które zamierzają być w Taize dłużej niż tydzień:

1. Rezerwację przejazdu Margo Travel jest dostepna w opcjach :
• Transport w 2 strony

• Transport w 1 stronę

Uwaga : Osoby zamierzające wyjechać do Taize na inny niż standardowy czas , muszą mieć zgodę Braci z Taize .
Istnieje możliwość zmiany daty rezerwacji pod warunkiem uzgodnienia tego bezpośrednio w biurze, przed wyjazdem i dostępności miejsc.


2. Wolontariusze, po uzgodnieniu z Taize dłuższego pobytu (co najmniej 4 tygodnie), również wykupują bilet w obie strony i mogę dokonać ewentualnej zmiany daty powrotu, uzgadniając to bezpośrednio z naszym biurem. Chętnie obsłużymy też grupy w innych niż letnie terminach.

Rezerwacja łączy się z jednoczesnym przesłaniem na konto bankowe zadatku w wysokości 100 zł, za osobę, w ciągu 24 godzin od otrzymania maila ze szczegółami rezerwacji. Z chwilą otrzymania zadatku zobowiązujemy się do potwierdzenia każdemu uczestnikowi rezerwacji podróży.

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 14 roku życia (decyduje data urodzenia).

Brak wniesienia dopłaty w terminie na 10 dni przed wyjazdem wiąże się z utrata zadatku i skreśleniem z listy uczestników wyjazdu.

Autokary nie posiadają numeracji miejsc podczas wyjazdów do Taize.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) przez Margo Travel Małgorzata Hałuszczak-Sowa w celach związanych z realizacją rezerwacji przejazdu do Taize i wykupienia ubezpieczenia, jak również w celach promocyjnych i reklamowych. Administratorem danych jest Margo Travel Małgorzata Hałuszczak-Sowa z siedzibą przy ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC ZAPISY TRWAJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI!

REJESTRACJA

Rejestracja krok po kroku:
1) Zarejestruj się na stornie internetowej Taize(wypełnij formularz)

2) Gdy otrzymasz kod potwierdzający rezerwację w Taize, wejdź na naszą stronę internetową i wypełnij formularz.

3) Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wpłać zaliczkę lub całość należności za wyjazd do Taize.

4) Poczekaj na potwierdzenie wpłaty.

5) Spakuj się.

6) Każdy uczestnik musi posiadać  ważny paszport lub dowód . Zalecamy wyrobienie karty Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

6) Przyjemniej podróży i pobytu w Taize.

Cena obejmuje:
-przejazd autokarem turystycznym
-ubezpieczenie NNW na czas przejazdu
Proponujemy ubezpieczenie na czas pobytu na miejscu w Taize. wszelkie informacje na www.jedziemydotaize.pl lub w biurze tel: 071 792 17 63

WARUNKI PŁATNOŚCI
Wpłaty gotówkowe proszę przesłać na podane konto bankowe:
66 1140 2004 0000 3502 7608 3337
Bank: m Bank Oddz. we Wrocławiu,
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
100 złotych zaliczki (przy rejestracji na przejazd), dopłaty minimum na 10 dni przed wyjazdem
Odbiorca:
„Margo Travel” Małgorzata Hałuszczak Sowa ul. ul. Mydlana 1 pok. 06, ul. 51-502 Wrocław
Tytułem: imię, nazwisko, data wyjazdu i powrotu, nazwa miejscowości, z której nastąpi wyjazd

REZYGNACJA I ZWROTY

Rezygnacja z przejazdu wiąże się z utratą:

1. powyżej 14 dni przed wyjazdem 100 zł opłaty rezerwacyjnej.
2. od 13 dni do 7 dni przed wyjazdem 25% wartości przejazdu.
3. od 6 dni do 48 godzin przed wyjazdem 50 % wartości przejazdu.
4. od 48h do 24h przed wyjazdem 95 % wartości przejazdu.
5. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 99 % wartości przejazdu – po zgłoszeniu mailowym.

Usługa przewozu autokarem obejmuje przewóz osoby wraz z jedną sztuką bagażu (do 20 kg) oraz bagażu podręcznego (do 5 kg). Istnieje możliwość zabrania nadbagażu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem „Margo Travel” (min. 1 tydzień przed planowanym wyjazdem za dodatkową opłatą w kwocie 20 zł/ do 20 kg) – informacja w biurze. Przewożony bagaż powinien być podpisany.

Nie zezwalamy na przewóz bagażu nieforemnego np rowerów, wyjątkiem są wózki dziecięce bądź inwalidzkie
W sprawie przewozu wózków dziecięcych lub inwalidzkich prosimy o kontakt z biurem, w celu ustalenia formy przewozu
Zastrzegamy sobie możliwość realizowania dodatkowych przystanków w celu zabrania chętnych do Taize.
W czwartek po godz. 15.00 przed terminem wyjazdu przesyłamy mailowo szczegółowe informacje wyjazdowe z podaniem dokładnych godzin i miejsca wyjazdu. W przypadku braku otrzymania maila należy niezwłocznie skontaktować się z biurem.

ZASTRZEŻENIA

Podane godziny wyjazdowe i przyjazdowe , trasy tranzytowe , mogą ulec zmianom. O wszelkich zmianach klienci są informowani niezwłocznie.
Niektóre odcinki tranzytowe mogą być realizowane autokarami, busami liniowymi, pociągami lub samochodem osobowym i mogą zawierać przesiadki. Zastrzegamy sobie możliwość realizacji przejazdów autokarami innymi niż pojazdami oznakowanymi: Margo Travel lub busami lub samochodem osobowym. Zakup przejazdu jest równoznaczny z akceptacja wyżej wymienionych zasad i warunków realizacji transportu do Taize. Maro Travel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych) Transport z Polski jest realizowany tak, aby ułatwić pielgrzymom z całej Polski możliwość uczestnictwa w spotkaniach w Taize.
Autokary Margo Travel, dojeżdżają i wjeżdżają na teren wioski Taize. Margo Travel zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży limitowanej ilości biletów w taryfach promocyjnych, od których ilość udzielanych zniżek może być ograniczona.
W PRZYPADKU NISKIEJ FREKWENCJI ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ODWOŁANIA WYJAZDU NA 10 DNI PRZED PRZEWIDZIANĄ DATĄ!
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 71/792 17 63, ( od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 16.00) lub pod numerem komórkowym 668 880 407

W przypadku promocji – przejazdy nabyte w promocji nie podlegają zwrotowi!